हाम्रोबारे

सत्य, तथ्य र सन्तुलित समाचार दिने हाम्रो मूल ध्येय हो । सञ्चारमाध्यममार्फत जनता र राज्यबीचको पुलको भूमीका खेल्दै समाजलाई सूसुचित गर्ने उद्धेश्यले हामी यहाँहरुका बीच आएका छौं ।